top of page

Privacybeleid Stichting JVO

Privacybeleid Stichting Jongeren Voor Ouderen 

 

Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van de website worden door Stichting Jongeren Voor Ouderen zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stichting Jongeren Voor Ouderen houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen: 

 • Dat wij informeren over het doel van het verzamelen van gegevens (informatieplicht); 

 • Dat wij de gegevens van onze leden, vrijwilligers en bezoekers niet aan derden verstrekken; 

 • Dat cursisten of andere mensen hun gegevens kunnen inzien en corrigeren per mail via klantenservicejvo@gmail.com;  

 • Dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden voor aanbiedingen of informatie (recht op verzet); 

 • Dat men het recht heeft om vergeten te worden. 

 

Van wie verwerkt Stichting Jongeren Voor Ouderen gegevens? 
Stichting Jongeren Voor Ouderen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn gegevens van: 

 • Leden en vrijwilligers van Stichting Jongeren Voor Ouderen; 

 • Mensen die mee hebben gedaan of meedoen aan een cursus of workshop; 

 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. 

 

Welke gegevens verwerkt Stichting Jongeren Voor Ouderen? 
Stichting Jongeren Voor Ouderen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie met ons of wat u aan ons doorgeeft, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam; 

- Geslacht; 

- Geboortedatum; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- E-mailadres; 

- Deelnamegegevens van evenementen en/of bijeenkomsten; 

- Betaalgegevens; 

- Gegevens die verband houden met het vrijwilligerswerk, zoals overeengekomen vrijwilligerstaken; 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door te reageren op onze website. 

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn. 

 • Stichting Jongeren Voor Ouderen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is zoals medische informatie, ras, politieke voorkeur, geloof, strafrechtelijke gegevens. 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
Persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindigen van de relatie met Stichting Jongeren Voor Ouderen worden gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij door u aangegeven is dat wij uw gegevens eerder moeten wissen of als vanuit de Belastingdienst wettelijk een langer bewaartermijn vereist is. Na deze twee jaar worden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaard voor het maken van statistische rapportages. 

 

Wie heeft inzage in de gegevens? 
Stichting Jongeren Voor Ouderen, gevestigd op de Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Stichting Jongeren Voor Ouderen gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan. Dit houdt in: 

 • Als een wettelijk voorschrift dat vereist; 

 • Als dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Stichting Jongeren Voor Ouderen en de klant; 

 • Als dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; 

 • Als de klant schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven. 

 

Daarnaast worden gegevens alleen met derden gedeeld als hiermee een gerechtvaardigd doel gediend wordt, zoals het hosten van de website en het versturen van onze communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief. Met deze partijen is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst overeengekomen. 

 

Wat doet Stichting Jongeren Voor Ouderen met uw gegevens? 
Stichting Jongeren Voor Ouderen legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van de cursussen en workshops en/of om u te informeren over relevante activiteiten, producten en diensten van Stichting Jongeren Voor Ouderen. Wij leggen uw gegevens bijvoorbeeld vast om u informatie over Stichting Jongeren Voor Ouderen te sturen of wanneer u ons mailt of belt met vragen of klachten. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens en de registratie van deelname aan diensten van Stichting Jongeren Voor Ouderen. 

 

Daarnaast houdt Stichting Jongeren Voor Ouderen af en toe enquêtes onder zijn leden en websitebezoekers. Zo weten wij wat u van onze dienstverlening vindt. Tijdens deze enquêtes kunnen wij om uw e-mailadres vragen voor een eventueel vervolg op de enquête of om u kans te laten maken op een prijs. Stichting Jongeren Voor Ouderen gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. 
 

Gegevens van leden worden gebruikt voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie, zonder dat deze in enig verband kunnen worden gebracht met individuele personen. 

 

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen. 
Alle persoonsgegevens rondom de cursussen, workshops en vrijwilligerswerk worden door Stichting Jongeren Voor Ouderen vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van de cursussen en workshops respectievelijk vrijwilligerswerk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Als u contact met ons op neemt via klantenservicejvo@gmail.com, dan kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. Voor het verwijderen moet u ons een mail sturen naar klantenservicejvo@gmail.com
 
Bent u geen cursist of vrijwilliger en stelt u geen prijs op informatie over relevante activiteiten, producten en diensten van Stichting Jongeren Voor Ouderen? Geef dit dan door per e-mail via klantenservicejvo@gmail.com

 

Hoe worden de gegevens beveiligd? 
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen Stichting Jongeren Voor Ouderen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. 

 • Organisatorisch: alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens. 

 • Technisch: binnen Stichting Jongeren Voor Ouderen wordt beveiligingstechnologie toegepast. Op onze website wordt gebruik gemaakt van beveiligingscertificaten om de veiligheid van uw gegevens te borgen. Bij delen van gegevens met verwerkers voor de uitvoering van onze dienstverlening worden bestanden versleuteld verzonden. Alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacy beleid en zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gebruik van cookies op de website 
De website van Stichting Jongeren Voor Ouderen maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. De cookies die Stichting Jongeren Voor Ouderen plaatst bevatten geen persoonsgegevens. In de cookies worden geen namen, e-mailadressen of andere persoonsgegevens opgeslagen. U kunt uw cookie-instellingen voor de website van Stichting Jongeren Voor Ouderen regelen via de cookiemelding die boven aan elke pagina van de website staat bij u eerste bezoek. U kunt uw instellingen later altijd wijzigen via de pagina Cookie-instellingen

 

Via de website van Stichting Jongeren Voor Ouderen kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden: 

 

Functionele cookies 
De functionele cookies worden toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Zo worden bepaalde instellingen onthouden. Bijvoorbeeld uw voorkeuren (indien u dit aanvinkt). 

 

Cookies voor websiteanalyse 
Om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren, houdt Stichting Jongeren Voor Ouderen met het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bij. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina's of ingegeven zoekwoorden. Met deze informatie optimaliseert Stichting Jongeren Voor Ouderen de website voor leden en websitebezoekers. Het statistiekprogramma Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen, inclusief een deel van uw IP-adres. Dit geanonimiseerde IP-adres is niet naar een specifieke computer te herleiden, maar wel naar de regio waarin de computer staat. Vergelijk het met het netnummer van een telefoonnummer: het is bekend om welke regio het gaat, maar niet wie de exacte persoon is. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt. 

 

Cookies om video’s te tonen 
Stichting Jongeren Voor Ouderen kan gebruik maken van de technologie van Google (YouTube) om video’s op de website te kunnen tonen aan bezoekers. Voor het afspelen van deze video’s moet een Google-cookie geplaatst worden. Deze cookies valt officieel ook in de categorie ‘advertentiecookies’, maar om het u mogelijk te maken de video’s wel te zien zonder dat u alle advertentiecookies moet accepteren, heeft Stichting Jongeren Voor Ouderen deze in zijn cookie-instellingen apart gezet. 

 

Google-cookies 
Als u zelf ingelogd bent op uw Google-account wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google automatisch een aantal cookies. Deze kunnen niet door Stichting Jongeren Voor Ouderen worden tegengehouden, omdat de gebruiker hier bij Google zelf toestemming voor heeft gegeven. 

 

Blokkeren van cookies 
Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u dat via uw browser instellen. Houd er rekening mee dat bepaalde websites mogelijk niet helemaal goed functioneren als u geen cookies accepteert. Hoe u het plaatsen van cookies blokkeert, leest u in de uitleg over het blokkeren van cookies. Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn tekstbestandjes die vanaf een website op uw computer gezet worden. Het zijn geen computerprogramma's en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden. 

 

Uw persoonsgegevens en de nieuwsbrief 
Bij Stichting Jongeren Voor Ouderen kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor afmelden via de link ‘afmelden voor deze nieuwsbrief’ in de nieuwsbrief zelf of, een e-mail sturen naar klantenservicejvo@gmail.com

 

Vragen 
Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Stichting Jongeren Voor Ouderen via: klantenservicejvo@gmail.com

 

Wijzigingen 
Stichting Jongeren Voor Ouderen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig de tekst van dit 'Privacy-en cookiebeleid' voor het meest actuele beleid van Stichting Jongeren Voor Ouderen. 

bottom of page